Webwellhot.Web-sivut.Google.Multimedia.Yhteystiedot.
Webwellhot
Webwellhot.Web-sivut.Google.Multimedia.Yhteystiedot.

Multimedia

 

Tässä osiossa pieni ”raapaisu” multimedian pintaan...

Lyhyesti, multimedia on monen median kokonaisvaltainen yhdistelmä.

 

TEPA – Sanastokeskus TSK:n termipankki

Multimedian määritelmä

 

Aineisto, joka koostuu kahdesta tai useammasta viestintyypistä siten, ettei niistä yksikään ole määriteltävissä ensisijaiseksi.

 

Tietotekniikkaan perustuva viestinnän muoto, jossa yhdistetään useita tiedon esitystapoja.

 

Multimedia voi sisältää esimerkiksi tekstiä, kiinteää ja liikkuvaa kuvaa (kuten animaatiota tai videota) sekä ääntä (esimerkiksi musiikkia).

Multimedian keinoin toteutettujen tuotteiden eli multimediatuotteiden ja multimediapalvelujen käyttö on usein interaktiivista.

Käytön interaktiivisuus perustuu yleensä käyttäjän tekemiin valintoihin.

 

Linkki TEPA – Sanastokeskus TSK:n termipankkiin > Tästä